Meerjarenplan Pand

Beheer en onderhoud

Het beheer van het pand is in handen gegeven van een professionele organisatie. Deze maakt een onderhoudsplan en verzorgt de afhandeling van kleine onderhoudswerkzaamheden. Het onderhoud wordt uitgevoerd door een lokaal bouwbedrijf. Zij verzorgen binnen de begroting het onderhoud aan het pand.

Verduurzaming

Om startende huurders zo veel mogelijk te ondersteunen en omwille van het milieu en de toekomstige regelgeving, zal het bestuur een plan maken voor verduurzaming van het pand. Insteek is om te kijken hoe het pand zo veel mogelijk energieneutraal gemaakt kan worden en hoe zich dat verhoudt tot de wensen van de zittende huurders.

 

De Stichting

Stichting Bedrijvencentrum Gorredijk is autonoom en zelfstandig verantwoordelijk voor de uitvoer en exploitatie van haar locatie.

w

De doelstellingen

De stichting kent twee primaire doelstellingen: 

  • Het laten ontstaan van werkgelegenheid door het bevorderen of laten ontstaan van nieuwe bedrijfsmatige activiteiten in Gorredijk en omgeving.
  • Het creeren van goede huisvestigingsfaciliteiten in Gorredijk en omgeving voor startende en doorstartende ondernemers.

Startende ondernemingen

De stichting richt zich in het bijzonder op jonge startende en kleine(re) ondernemers. De focus hierbij zal liggen op de eerste vijf levensjaren van de onderneming. Na die periode is er wat betreft de stichting geen sprake meer van een ‘startende’ onderneming.