Opsterland

OPSTERLAND

In het zuidoosten van Friesland, de streek van ‘De Wouden’, strekt zich tussen Heerenveen en Drachten, aan weerzijden van de A7, de gemeente Opsterland uit. De gemeente is 24.000 hectare groot en er wonen ruim 30.000 mensen, in zestien verschillende dorpen. Het landschap is rijk aan oude weidegebieden, met rietkragen en boomwallen, landgoederen, bos en heide.

DE DORPEN

Rust en ruimte, gemeenschapszin en een actief verenigingsleven zijn enkele kenmerken van het wonen in de Opsterlandse dorpen. Elk dorp heeft basisvoorzieningen als winkels, huisarts, sportvelden, basisschool, dorpshuis of multifunctioneel centrum. De grotere dorpen, Gorredijk, Ureterp en Beetsterzwaag, hebben een gevarieerd aanbod aan voorzieningen. Gorredijk, de grootste plaats van de gemeente, heeft met z’n gezellige winkel- en uitgaanscentrum, z’n bedrijven, scholengemeenschap, museum en theater annex sociaal-cultureel centrum een duidelijke streekfunctie.

De 16 dorpen, van groot naar klein (inwonertal):

 • Gorredijk (6900)
 • Ureterp (4900)
 • Beetsterzwaag & Olterterp (3900)
 • Wijnjewoude (2100)
 • Bakkeveen (1900)
 • Nijbeets (1630)
 • Tijnje (1550)
 • Lippenhuizen (1320)
 • Frieschepalen (1000)
 • Terwispel (1020)
 • Langezwaag (1050)
 • Siegerswoude (840)
 • Hemrik (770)
 • Luxwoude (430)
 • Jonkerslân (290)

HET LANDSCHAP

Het landschap van Opsterland is overwegend agrarisch, rijkelijk bedeeld met fraaie natuurgebieden. Bossen en heidevelden op de hoger gelegen zandgronden in het oosten, bij Bakkeveen en Wijnjewoude. Vruchtbare weides met rietkragen langs de vele waterlopen op de lagere veengebieden in het westen, bij Tijnje en Nijbeets. Zand en veen, oost en west, worden in Opsterland met elkaar verbonden door het Konings- of Ouddiep, een riviertje dat sinds mensenheugenis onberoerd door de landerijen en natuurgebieden meandert. Het stroomdal van het Koningsdiep is aangewezen als een zogenaamd ROM-project, dat onder andere versterking van natuur en landschap en natuurrecreatie tot doel heeft.

RECREËREN

De gemeente Opsterland onderscheidt zich met z’n vele recreatiemogelijkheden. Onder andere in en rond het schilderachtige Beetsterwaag, van oudsher het bestuurscentrum van Opsterland. Beetsterwaag ontwikkelt zich steeds meer als kunstdorp. Een wandeling door bijvoorbeeld de parken bij de oude landhuizen voert langs verschillende beelden. Het dorp herbergt bovendien diverse kunstenaars en een drietal kunstgaleriën.

De lommerrijke landgoederen en monumentale villa’s in Beetsterzwaag herinneren aan de tijd dat de oude Friese adel er domicili had. De meeste van de statige bouwwerken hebben inmiddels een nieuwe functie, zoals Lyndesteyn, waar Revalidatie Friesland een centrum met speciaal onderwijs heeft voor de revalidatie van kinderen en volwassenen. Of het befaamde Lauswolt, waarin nu een luxueus hotel gevestigd is en waar golfers uit binnen- en buitenland hun sport komen beoefenen.

Ook bij toeristen raakt Gorredijk steeds meer in trek. De natuurrijke omgeving nodigt uit voor fiets- en wandeltochten. Wie de streek liever te paard wil verkennen, kan terecht bij een van de vele maneges in de omgeving, onder andere die van stoeterij Het Swarte Paert in Hemrik, waar het Friese Paard centraal staat. Bootbezitters zullen wellicht eerder voor de landelijke Turfroute kiezen!

ONDERNEMEN

Ondernemers vinden in Opsterland niet alleen de ruimte maar ook de steun van de gemeente. De meeste dorpen hebben een eigen bedrijventerrein. De grotere terreinen zijn bij Gorredijk en Ureterp. Samen met buurgemeente Smallingerland heeft Opsterland een vijftig hectare groot bedrijvenpark op een toplocatie in het Noorden, namelijk waar de Oost-Westverbinding (de A7) en de de Noord-Zuidverbinding (N31) elkaar kruisen. Belangrijk voor dit bedrijvenpark, maar tevens voor geheel Opsterland, zal de verdere ontwikkeling van de A7-zone zijn als economische corridor tussen West-Nederland en Noord-Duitsland.

DUURZAME EN LEEFBARE SAMENLEVING

Het doel is: een duurzame en leefbare samenleving, ook voor komende generaties. De typische kenmerken en het goede van wonen in Opsterland behouden, maar ook gebruik maken van nieuwe kansen. Opsterland wil niet stil blijven staan maar wel haar eigen gezicht houden: een groene, sociale gemeente waar het goed wonen en werken is.

 

GRONDGEBRUIK

17.000 ha agrarisch gebied, 2000 ha bebouwde dorpskommen, 2000 ha bos, 1000 ha natuurgebied, 1000 ha reservaatgebied, 700 ha wegen, 100 ha bedrijventerreinen, 80 ha wateroppervlak, 30 ha campings, 90 ha diversen.

GEMEENTE OPSTERLAND

Hoofdstraat 82
Postbus 10.000
9244 ZP Beetsterzwaag

telefoon: 0512 – 386 222
e-mail: gemeeente@opsterland.nl
website: www.opsterland.nl