Ons verhaal

Sinds de oprichting in 1999 door Wietze Kooi, Jappie Veenstra en Berend Posthumus heeft Stichting Bedrijvencentrum Gorredijk (SBG) zich sterk gemaakt voor betaalbare huisvesting voor jonge en startende ondernemers. Oogpunt van de heren destijds was om startende ondernemers naar Gorredijk te trekken om zo de werkgelegenheid in Gorredijk en omgeving te bevorderen. Tegelijkertijd werd in het verlengde hiervan goede huisvesting gefaciliteerd voor startende en doorstartende ondernemers. Met inspanning van de stichting en diverse ondernemers uit de omgeving is aan de Wetterwille op bedrijventerrein Overtoom een bedrijfsverzamelgebouw ontwikkeld waar startende ondernemers zich hebben kunnen vestigen.

Door de jaren heen hebben verschillende ondernemingen het pand aan de Wetterwille als hun thuisbasis kunnen gebruiken om uiteindelijk verder te groeien of hun bedrijfsactiviteiten op een andere manier in te vullen. Vandaag de dag is het pand goed bezet en kent ze eigenlijk geen leegstand. Naast huisvesting wordt er gezorgd voor werkgelegenheid. Vanuit de filosofie bij de oprichting en wens van de oprichters is de start van het Bedrijvencentrum Gorredijk een goede zet gebleken met de gewenste positieve effecten voor het ondernemersklimaat en de werkgelegenheid in Gorredijk.

Met dank aan de oprichters!

Onlangs heeft het zittende bestuur aangegeven graag het stokje te willen overdragen. Met het ondernemersbelang in Gorredijk in gedachten is besloten om vanuit de WHI en Stibego een nieuw bestuur te benoemen die voort gaat bouwen op de behaalde successen. Het nieuwe bestuur bouwt niet alleen voort op het bestaande succes maar zal ook de oorspronkelijke filosofie en doelstellingen weer nieuw leven inblazen en deze daar waar nodig herijken.

Herijken is nodig omdat het huidige succes van het pand en de beperkte doorstroom er voor zorgt dat de doelstelling van de stichting onder druk komt te staan. Om deze reden is een meerjarenplan geschreven dat betrekking heeft op het huidige pand, de stimulering van gezonde doorstroming en de ontwikkeling van een extra locatie. Hierbij zal de stichting autonoom haar oorspronkelijke rol blijven vervullen en tegelijkertijd de aansluiting blijven zoeken met de ondernemers in Gorredijk.

Het stichtingsbestuur bestaat uit:

Arthur Matien (voorzitter)
Sierd Moll (secretaris)
Ebe-Jan van der Woude (penningmeester)

De Stichting

Stichting Bedrijvencentrum Gorredijk is autonoom en zelfstandig verantwoordelijk voor de uitvoer en exploitatie van haar locatie.

w

De doelstellingen

De stichting kent twee primaire doelstellingen:

  • Het laten ontstaan van werkgelegenheid door het bevorderen of laten ontstaan van nieuwe bedrijfsmatige activiteiten in Gorredijk en omgeving.
  • Het creëren van goede huisvestigingsfaciliteiten in Gorredijk en omgeving voor startende en doorstartende ondernemers.

Startende ondernemingen

De stichting richt zich in het bijzonder op jonge startende en kleine(re) ondernemers. De focus hierbij zal liggen op de eerste vijf levensjaren van de onderneming. Na die periode is er wat betreft de stichting geen sprake meer van een ‘startende’ onderneming.